آخرین مراسمات هیات

آلبوم تصاویر و چندرسانه ای ها

 

بخش ها مداحی دانلود فایل
بخش اول : زمینه - پسر حسن برگرد خیمه-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش دوم : شور - مدال نوکریم از اون اول-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش چهارم : شور - باز بوی حرم -اسداللهی " دانلــــــود "
بخش ششم : واحد - راه روضه ها به جنتِ-اسداللهی " دانلـــــود "
بخش هفتم : واحد - دل یعنی میل به دلدار کنیم-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش هشتم : شور -خدا عزتت بده ای سینه زن-اسداللهی " دانلـــــــود"
بخش نهم : شور -پناه حرم-اسداللهی "دانلــــــود"