محرم الحرام 1438-شب دوم 95/07/12

 

بخش ها مداحی دانلود فایل
بخش اول : زمینه - بوی یاس اومد-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش دوم : شور - نوای حسین-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش سوم : شور - لیلای منی ،مجنون تو ام -بذری " دانلــــــود "
بخش چهارم : واحد - کرب و بلا منادی هر شب -اسداللهی " دانلــــــود "
بخش پنجم : واحد - آروم آروم-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش ششم : شور - چی با چشمای ترم میبینم دانلـــــود "
بخش هفتم : شور - قسم به روز یموت یرنی " دانلــــــود "
بخش هشتم : شور - علوی میمیرم " دانلـــــــود"
بخش نهم : شور - کربلا دوری مشکله " دانلــــــود"