محرم الحرام 1438-شب سوم 95/07/13

 

بخش ها مداحی دانلود فایل
بخش اول : زمینه - عمه نگاه کن-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش دوم : شور - دل دوباره میزنه پر به هوای زینبیه-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش چهارم : واحد - منم بابا میخوام بگم -اسداللهی " دانلــــــود "
بخش پنجم : واحد - کرب و بلا-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش ششم : شور - باز بوی محرم-اسداللهی " دانلـــــود "
بخش هفتم : شور - قسم به روز یموت یرنی-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش هشتم : شور - کربلا دوری مشکله-اسداللهی " دانلـــــــود"
بخش نهم : شور - تو صاحب همون -اسداللهی " دانلــــــود"