محرم الحرام 1438-شب چهارم 95/07/14

 

بخش ها مداحی دانلود فایل
بخش اول : زمینه - دلگیری و دلت پر از خون-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش دوم : شور - کاش آقا همش محرم باشه-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش چهارم : شور - قصد کربلا کردی -اسداللهی " دانلــــــود "
بخش ششم : شور - چی با چشمای ترم میبینم-اسداللهی " دانلـــــود "
بخش هفتم : شور - چقدر از دل تو رو صدا کردم-اسداللهی " دانلــــــود "
بخش هشتم : شور -گریه میکنم آخ-اسداللهی " دانلـــــــود"