عاشورای زینبی 1396 - شب اول

 

بخش ها مداحی دانلود فایل
بخش اول : زمینه - خواهرش بر سینه و بر سر زنان ... - خادم " دانلــــــود "
بخش دوم : زمینه - تو گلوم مونده فریادی..... - اسداللهی " دانلــــــود "
بخش سوم : شور - صورتم رو به کربلا میکنم .... - اسداللهی " دانلــــــود "
بخش چهارم: شور - دست من سوی آسمان بانو.... - خادم " دانلــــــود "
بخش پنجم : شور - زینبیم یه روضه گردم .... - اسداللهی " دانلـــــود "
بخش ششم : شور - به تو نور دو عین باید گفت .... - خادم " دانلــــــود "
بخش هفتم : شعر خوانی .... - خادم " دانلـــــود"
بخش هشتم : شور -بانو سر سفرت میزنم زانو - اسداللهی - خادم " دانلــــــود"
بخش نهم : شور - جان زینب جان زینب - میرزایی " دانلــــــود"
بخش نهم : شور - ذکر تو محشر ... - میرزایی " دانلــــــود"
بخش نهم : شور - دلم شده دیوونه ... - میرزایی " دانلــــــود"