عاشورای زینبی 1396 - شب دوم

 

 

بخش ها مداحی دانلود فایل
بخش اول : روضه - اسداللهی " دانلــــــود "
بخش دوم : زمینه - تو گلوم مونده فریادی..... - اسداللهی " دانلــــــود "
بخش سوم : زمینه - ترانه قلب عاشق .... - بهمنی " دانلــــــود "
بخش چهارم: شور - صورتم رو به کربلا میکنم .... - بهمنی - اسداللهی " دانلــــــود "
بخش پنجم : شور - این دلای بی قرار رو .... - هلالی " دانلـــــود "
بخش ششم : شور - مگه میشه تو حرم نشست و گریه نکرد .... - هلالی " دانلــــــود "
بخش هفتم : شور - آبروی دو عالم .... - هلالی " دانلـــــود"
بخش هشتم : شور -سلسله ی عشق را ... - بهمنی - هلالی  " دانلــــــود"
بخش نهم : واحد - ای جان همه عالم ... - هلالی " دانلــــــود"
بخش دهم : واحد - تو همان خون خدایی ... - هلالی " دانلــــــود"
بخش یازدهم : واحد - السلام علی مظلومه زینب ... - رحیمی " دانلــــــود"
بخش دوازدهم : واحد - زینب برای تو .... - رحیمی " دانلــــــود "
بخش سیزدهم : شور - بهترین حس دنیا .... - بهمنی " دانلــــــود "
بخش چهاردهم: شور - همین که کربلات رو دیدم من.... - رحیمی " دانلــــــود "
بخش پانزدهم : شور - سربازی شاه محترم زیبا تر .... - رحیمی " دانلـــــود "
بخش شانزدهم : شور - ابوالحسن بهت مینازه .... - اسداللهی " دانلــــــود "
بخش هفدهم : شور - به الروح به الدم ... - هلالی " دانلـــــود"
بخش هجدهم : شور - ای شاه بی لشکر بگو ... - هلالی " دانلــــــود"
بخش نوزدهم : شور - ذکر علی علی ... - هلالی " دانلــــــود"
بخش بیستم : شور - دنیای من ... - هلالی " دانلــــــود"
بخش بیست و یکم : شور - ای زینت دوش نبی ... - رحیمی " دانلــــــود"
بخش بیست و دوم : شور - مهلا مهلا ... - اسداللهی - بهمنی " دانلــــــود"